Accessibility Tools

Η Βιοδιαγνωστική (εφεξής καλούμενη και ως «το Διαγνωστικό Κέντρο») παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να διασφαλίζει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητά των εξεταζόμενών της. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει μία σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σε απόλυτη εναρμόνιση με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης (εφεξής «Δήλωση») για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Βιοδιαγνωστικής αφορά το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενών της, τα οποία επεξεργάζεται η Βιοδιαγνωστική κατά την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, στην παρούσα Πολιτική καταγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το Διαγνωστικό Κέντρο, η νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας των εξεταζόμενών της.


◊    Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Η Βιοδιαγνωστική συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων που απαιτούνται για την ταυτοποίησή τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, φύλλο, ΑΜΚΑ, επάγγελμα) καθώς και όσα απαιτούνται από την ιατρική νομοθεσία (στοιχεία ασφάλισης, ιατρικό ιστορικό) με στόχο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που ο εξεταζόμενος αιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον ο εξεταζόμενος το επιθυμεί, αποθηκεύουμε κατόπιν ρητής δικής του συναίνεσης, στοιχεία επικοινωνίας οικείων του, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που επισκέπτεται το Διαγνωστικό μας Κέντρο κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη Ιατρού, ενημερώνουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεών του μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς ορθής ιατρικής γνωμάτευσης ή για επείγοντες λόγους προστασίας της υγείας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Διαγνωστικού μας Κέντρου (θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εδώ.


◊    Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η Βιοδιαγνωστική επεξεργάζεται στοιχειώδη προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενών της (π.χ. δημογραφικά στοιχεία) για τον προγραμματισμό των επισκέψεων στα Κέντρα μας, καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που ο κάθε εξεταζόμενος επιθυμεί. Ως εκ τούτου, η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών, η Ιατρική (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) και η Κοινωνικοασφαλιστική Νομοθεσία (εφόσον γίνεται χρήση του παραπεμπτικού του ασφαλιστικού ταμείου του εξεταζόμενου) αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των εξεταζόμενών μας.


◊    Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων

Η Βιοδιαγνωστική διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενών της για χρονικό διάστημα 10 ετών, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Βιοδιαγνωστική προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

Κατ’ εξαίρεση, η Βιοδιαγνωστική διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενών της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ή σε συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση.


◊    Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Η Βιοδιαγνωστική κοινολογεί τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

i)  Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών – συνεργάτες της

Η Βιοδιαγνωστική διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων επίπεδα

ii) Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας

Η Βιοδιαγνωστική κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενών της σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείται με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία και εντός του πλαισίου που ορίζεται σχετικά
  • Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών συμφερόντων του εξεταζόμενου
  • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

iii) Σε τρίτους παρόχους κατόπιν αιτήματος του εξεταζόμενου

Η Βιοδιαγνωστική κοινολογεί τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζόμενων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας, μόνο κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματός τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων εξεταζόμενων σε τρίτους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Διαγνωστικού μας Κέντρου.

Διευκρινίζεται ότι η Βιοδιαγνωστική ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενών της από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.


◊    Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων των εξεταζόμενων

Ενδέχεται να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που οι εξεταζόμενοι πραγματοποιούν με τα Διαγνωστικά μας Κέντρα, συμπεριλαμβανομένων επιστολών ή/και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τις καταγραφές αυτές αξιοποιούμε για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε ή να προλαμβάνουμε ενδεχόμενους κινδύνους και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους ένας εξεταζόμενος καλεί π.χ. για να κλείσει ένα ραντεβού, καθώς και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς.


◊    Ασφάλεια των δεδομένων

Προτεραιότητα μας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενών μας. Η Βιοδιαγνωστική έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα ασφαλή, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, τακτικά backups δεδομένων, διαφύλαξη των απεικονιστικών εξετάσεων των εξεταζόμενων σε PACS ή/και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.


◊    Δικαιώματα των εξεταζόμενων

Κάθε εξεταζόμενος είναι εξοπλισμένος με τα εξής δικαίωμα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα του,
  • Διόρθωσης των δεδομένων του σε περίπτωση ανακρίβειας,
  • Διαγραφής των δεδομένων του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του,
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του,
  • Διαβίβασης των δεδομένων του σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας, και  
  • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων του.

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα των εξεταζόμενων εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος ή το αίτημα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.  

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα των εξεταζόμενων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Διαγνωστικού μας Κέντρου ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).


◊    Υπεύθυνοι

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Διαγνωστικό μας Κέντρο στην Αθήνα στον τηλεφωνικό αριθμό: 210-7774000 και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και με το Κέντρο μας στον Πειραιά στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό 210- 4222335 και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Βιοδιαγνωστικής.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατόν, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 

 

Από το 1987 με την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών

© 2023 Biodiagnostics.gr. Designed and Developed by Web Rely